RELEASE 1 - SILVER & BLACK CLASSIC $38,000

 
#47 OISHI YOSHIKANE

#47 OISHI YOSHIKANE

#46 ISOGAI MASAHIRA

#46 ISOGAI MASAHIRA

#45 KIMURA SADAYUKI

#45 KIMURA SADAYUKI

 
#44 TOMINOMORI MASAKATA

#44 TOMINOMORI MASAKATA

#43 HORIBE TAKEYASU

#43 HORIBE TAKEYASU

#42 OTAKA TADAO

#42 OTAKA TADAO

 
#41 KANZAKI YAGORO

#41 KANZAKI YAGORO

#40 MAYEBARA MUNEFUSA

#40 MAYEBARA MUNEFUSA

#39 USHIODA TAKANORI

#39 USHIODA TAKANORI

 
#38 YATA SUKETAKE

#38 YATA SUKETAKE

#37 OISHI NOBUKIYO

#37 OISHI NOBUKIYO

#36 MASE MASAAKI

#36 MASE MASAAKI

 

RELEASE 2 - BLACK $41,000

 
#35 YOKOGAWA MUNETOSHI

#35 YOKOGAWA MUNETOSHI

#34 MIMURA KANATSUNE

#34 MIMURA KANATSUNE

#33 HAYAMI MITSUTAKA

#33 HAYAMI MITSUTAKA

 
#32 KATSUTA TAKETAKA

#32 KATSUTA TAKETAKA

#31 OKUDA SHIGEMORI

#31 OKUDA SHIGEMORI

#30 CHIKAMATSU YUKISHIGE

#30 CHIKAMATSU YUKISHIGE

 
#29 SUGENOYA MASATOSHI

#29 SUGENOYA MASATOSHI

#28 OKUDA YUKITAKE

#28 OKUDA YUKITAKE

#27 YATO NORIKANE

#27 YATO NORIKANE

 
 
#26 CHIBA MITSUTADA

#26 CHIBA MITSUTADA

 
 

RELEASE 3 - WHITE $45,000

 
#25 OKANO KANEHIDE

#25 OKANO KANEHIDE

#24 KATAOKA TAKAFUSA

#24 KATAOKA TAKAFUSA

#23 KAIGA TOMONOBU

#23 KAIGA TOMONOBU

 
#22 HAZAMA MITSUOKI

#22 HAZAMA MITSUOKI

#21 MURAMATSU HIDENAO

#21 MURAMATSU HIDENAO

#20 TAKEBAYASHI TAKESHIGE

#20 TAKEBAYASHI TAKESHIGE

 
 
#19 FUWA SHIGETANE

#19 FUWA SHIGETANE

#18 YOSHIDA KANESUKE

#18 YOSHIDA KANESUKE

 
 

RELEASE 4 - VINTAGE RACE $50,000

 
#17 AKAGAKI MASAKATA

#17 AKAGAKI MASAKATA

#16 ONODERA HIDETOMO

#16 ONODERA HIDETOMO

#15 MASE MASATOKI

#15 MASE MASATOKI

 
#14 KAYANO TSUNENARI

#14 KAYANO TSUNENARI

#13 MURAMATSU TAKANAO

#13 MURAMATSU TAKANAO

#12 YOSHIDA KANESADA

#12 YOSHIDA KANESADA


RELEASE 5 - CRYE CAMOUFLAGE

 
#11 HAZAMA MITSUNOBU

#11 HAZAMA MITSUNOBU

#10 OKAJIMA TSUNEOKI

#10 OKAJIMA TSUNEOKI

#9 HARA MOTOTOSHI

#9 HARA MOTOTOSHI

 
#8 ONODERA HIDEKAZU

#8 ONODERA HIDEKAZU

 

RELEASE 6 - RAW

 
 
#7 KURABAYASHI TAKEYUKI

#7 KURABAYASHI TAKEYUKI

#6 HAZAMA MITSUKAZE

#6 HAZAMA MITSUKAZE

 

FINAL RELEASE - SPECIAL

 
#5 HORIBE KANAMARU

#5 HORIBE KANAMARU

#4 SUGENO HARUFUSA

#4 SUGENO HARUFUSA

#3 NAKAMURA MASATOKI

#3 NAKAMURA MASATOKI

 
#2 TERAOKA NOBUYUKI

#2 TERAOKA NOBUYUKI

#1 OISHI YOSHIO

#1 OISHI YOSHIO