RELEASE 1 - SILVER & BLACK CLASSIC $38,000

 
 #47 OISHI YOSHIKANE

#47 OISHI YOSHIKANE

 #46 ISOGAI MASAHIRA

#46 ISOGAI MASAHIRA

 #45  KIMURA SADAYUKI

#45 KIMURA SADAYUKI

 
 #44  TOMINOMORI MASAKATA

#44 TOMINOMORI MASAKATA

 #43  HORIBE TAKEYASU

#43 HORIBE TAKEYASU

 #42 OTAKA TADAO

#42 OTAKA TADAO

 
 #41  KANZAKI YAGORO

#41 KANZAKI YAGORO

 #40 MAYEBARA MUNEFUSA

#40 MAYEBARA MUNEFUSA

 #39  USHIODA TAKANORI

#39 USHIODA TAKANORI

 
 #38  YATA SUKETAKE

#38 YATA SUKETAKE

 #37  OISHI NOBUKIYO

#37 OISHI NOBUKIYO

 #36  MASE MASAAKI

#36 MASE MASAAKI

 

RELEASE 2 - BLACK $41,000

 
 # 35 YOKOGAWA MUNETOSHI

#35 YOKOGAWA MUNETOSHI

 # 34 MIMURA KANATSUNE

#34 MIMURA KANATSUNE

 # 33  HAYAMI MITSUTAKA

#33 HAYAMI MITSUTAKA

 
 # 32 KATSUTA TAKETAKA

#32 KATSUTA TAKETAKA

 # 31 OKUDA SHIGEMORI

#31 OKUDA SHIGEMORI

 # 30 CHIKAMATSU YUKISHIGE

#30 CHIKAMATSU YUKISHIGE

 
 # 29 SUGENOYA MASATOSHI

#29 SUGENOYA MASATOSHI

 # 28 OKUDA YUKITAKE

#28 OKUDA YUKITAKE

 # 27 YATO NORIKANE

#27 YATO NORIKANE

 
 
 # 26 CHIBA MITSUTADA

#26 CHIBA MITSUTADA

 
 

RELEASE 3 - WHITE $45,000

 
 # 25 OKANO KANEHIDE

#25 OKANO KANEHIDE

 # 24 KATAOKA TAKAFUSA

#24 KATAOKA TAKAFUSA

 #23 KAIGA TOMONOBU

#23 KAIGA TOMONOBU

 
 # 22 HAZAMA MITSUOKI

#22 HAZAMA MITSUOKI

 # 21 MURAMATSU HIDENAO

#21 MURAMATSU HIDENAO

 #20 TAKEBAYASHI TAKESHIGE

#20 TAKEBAYASHI TAKESHIGE

 
 
 # 19 FUWA SHIGETANE

#19 FUWA SHIGETANE

 # 18 YOSHIDA KANESUKE

#18 YOSHIDA KANESUKE

 
 

RELEASE 4 - VINTAGE RACE $50,000

 
 # 17 AKAGAKI MASAKATA

#17 AKAGAKI MASAKATA

 # 16 ONODERA HIDETOMO

#16 ONODERA HIDETOMO

 # 15 MASE MASATOKI

#15 MASE MASATOKI

 
 # 14 KAYANO TSUNENARI

#14 KAYANO TSUNENARI

 # 13 MURAMATSU TAKANAO

#13 MURAMATSU TAKANAO

 # 12 YOSHIDA KANESADA

#12 YOSHIDA KANESADA


RELEASE 5 - CRYE CAMOUFLAGE

 
 # 11 HAZAMA MITSUNOBU

#11 HAZAMA MITSUNOBU

 # 10 OKAJIMA TSUNEOKI

#10 OKAJIMA TSUNEOKI

 #9 HARA MOTOTOSHI

#9 HARA MOTOTOSHI

 
 # 8 ONODERA HIDEKAZU

#8 ONODERA HIDEKAZU

 

RELEASE 6 - RAW

 
 
 # 7 KURABAYASHI TAKEYUKI

#7 KURABAYASHI TAKEYUKI

 # 6 HAZAMA MITSUKAZE

#6 HAZAMA MITSUKAZE

 

FINAL RELEASE - SPECIAL

 
 # 5 HORIBE KANAMARU

#5 HORIBE KANAMARU

 # 4 SUGENO HARUFUSA

#4 SUGENO HARUFUSA

 # 3 NAKAMURA MASATOKI

#3 NAKAMURA MASATOKI

 
 #2 TERAOKA NOBUYUKI

#2 TERAOKA NOBUYUKI

 #1 OISHI YOSHIO

#1 OISHI YOSHIO